Kind aanmelden op onze school

Denkt u erover na om uw kind aan te melden op onze school? Dat zouden wij natuurlijk geweldig vinden!

Wilt u eens rondkijken op onze mooie school? Belt u dan voor het maken van een afspraak met onze schoolleider Ayse Sarihan op het telefoonnummer 023-5402376. Zij geeft u graag een rondleiding en beantwoordt al uw vragen. 

Mocht u meer informatie willen over hoe het aanmelden op een Haarlemse school werkt, dan kunt u deze folder bekijken over het plaatsingbeleid van de gemeente Haarlem.  Hieronder wordt het e.e.a. ook uitgelegd. 

Via het kopje praktisch vindt u alle relevante downloads zoals ons inschrijfformulier (ook in het Engels), aanmeldformulieren (ook in het Engels). 

We hopen u in de school te mogen ontmoeten!

Plaatsingsbeleid in Haarlem

Voor het eerst naar de basisschool
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool
Kinderen die tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 geboren zijn, kunnen vanaf 1 november 2022 aangemeld worden. Begin november 2022 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: Altijd aanmelden
Ook als u al een ouder kind op onze school heeft, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool.

Voorrangsscholen
Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen
Wanneer onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in. U kunt dit ook mailen naar fx@basisschoolfx.nl 

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. (of mail het online formulier zie hierboven)

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
 • uw kind heeft een VVE-indicatie en beschikt over een contract bij een Klaar voor de Start Peuteropvang.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het via deze link downloaden van de website van onze school. 

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat de adres- en persoonsgegevens gecontroleerd kunnen worden.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 t/m 31 januari 2023
 • Kinderen geboren tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 t/m 22 mei 2023
 • Kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 t/m 26 september 2023

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren en staan vermeld op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

 • Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 • Het kind heeft een VVE-indicatie en gaat minimaal één jaar naar een Klaar voor de Start peuteropvang én heeft de school als voorrangsschool;
 • Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
 • Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
 • Het kind woont buiten Haarlem.

Inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2023 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.