Onze school is een veilige school, waar geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, vandalisme of diefstal. Van ieder die bij de school betrokken is, verwachten wij dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen.

Veiligheid is de basis voor goed functioneren. Alleen vanuit een veilige omgeving zal een kind zich goed kunnen ontwikkelen. Dit geldt in dezelfde mate voor het personeel en alle andere betrokkenen binnen onze school.

Hoe ziet een sociaal veilige school eruit?

We hechten veel waarde aan het streven naar wederzijds respect. Respectvol met elkaar omgaan is een levend proces, waarin ieder een actieve rol speelt. In een veilige school heerst een klimaat waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich zowel emotioneel als fysiek geborgen en prettig voelen.

Wij beseffen dat de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden een proces is waarin iedere leerling op zijn eigen manier en tempo moet kunnen groeien. Iedere leerling heeft zo zijn eigen aandachtspunten. Daarbij speelt de school een grote ondersteunende rol, ouders zijn echter onmisbaar bij dit proces.

Wij werken met de methode Kwink. Kwink is een onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.