Onze school

Onze school is een dynamische en ambitieuze buurtschool met een leerlingenaantal van gemiddeld 200 leerlingen. 

De FX werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. De lesstof wordt aangeboden door middel van het expliciete directe instructie model (EDI), waarna de kinderen zelfstandig aan de slag gaan met de verwerking van de leerstof. De leerkracht werkt met groepsoverzichten op drie niveaus om zo tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Daarnaast probeert de leerkracht zoveel mogelijk tijdens het zelfstandig werken de kinderen extra te begeleiden. Een voorwaarde om dit te kunnen bereiken is een goed uitgevoerd klassenmanagement. Belangrijke punten in dit verband zijn:

  • Doorgaande lijn in de school
  • Zelfstandig werken
  • Effectieve instructie volgens een school brede aanpak (EDI)
  • Effectieve leertijd
  • Goede klassenorganisatie (voorbereiding en administratie)
  • Inrichting klaslokaal

Meer over onze school kunt u lezen in de schoolgids of zelf ervaren als u bij ons op school komt voor bijvoorbeeld een rondleiding.