Cool After School

Middels dit bericht zouden wij u graag op de hoogte willen stellen van onze buitenschoolse sportopvang, Cool After School. Onze deuren zijn op maandag 28 september 2020 geopend en wij zijn gehuisvest bij hockeyvereniging H.M.H.C. Saxenburg aan de Boerhaavelaan 47 te Haarlem.

Wie is Cool After School?

Cool After School is een buitenschoolse sportopvang die zich richt op basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers. Met behulp van gedifferentieerde en specifiek begeleide activiteiten, in combinatie met vrij spel, ontwikkelt uw kind zich op diverse pedagogische vlakken, waaronder de sociaal emotionele, cognitieve en motorische vlakken, en vergaart het capaciteiten die hij/zij zowel in het dagelijkse als sportieve leven zal gaan gebruiken.
Wij bieden ons programma voornamelijk buiten aan, aangezien naast de frisse lucht er nog veel meer redenen zijn waarom sporten en spelen in de buitenlucht belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen is. Zo komen er bij kinderen die veelvuldig buiten sporten en spelen minder botbreuken voor, lopen zij een kleinere kans op osteoporose, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas en zijn zij vaak socialer en zowel fysiek als mentaal sterker dan kinderen die voornamelijk binnen zijn.

Sporten en bewegen verbetert de conditie en het zelfvertrouwen, het vergroot het doorzettingsvermogen en de zelfredzaamheid, het leert ze omgaan met hun emoties en verhoogt de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling. Bij Cool After School maakt uw kind al sportend en spelend nieuwe vriendjes en vriendinnetjes van de eigen school, maar ook van andere scholen.

Wij vinden het ook belangrijk om de kinderen van jongs af aan een gezonde levensstijl aan te leren en daar hoort gezonde voeding bij. Wij bieden tijdens de eet- en drinkmomenten gezonde en gevarieerde voeding aan.

Welke pakketten zijn er?

Cool After School biedt twee pakketten aan, het All-In-Pakket en het Flex-Pakket.

Bij het All-In-Pakket heeft uw kind gegarandeerd een plek op de afgenomen dagen tijdens de 40 schoolweken, de studiedagen en de 12 vakantieweken. Het pakket wordt gekozen voor de duur van de opvang en kan per de 1e van de maand gewijzigd of opgezegd worden met een opzegtermijn van een maand. De uurprijs van het All-In-Pakket is €7,29.

Het Flex-Pakket is een 0-uren-contract en werkt op basis van incidentele opvang. Alleen de afgenomen uren worden in rekening gebracht. Het kind is in tegenstelling tot het All-In-Pakket niet verzekerd van een plek. Alleen wanneer de dag tijdig wordt aangevraagd en de capaciteit van de groep het toelaat kan er gebruik gemaakt worden van opvang. Het pakket wordt gekozen voor de duur van een kalenderjaar en kan elk half jaar gewijzigd of opgezegd worden per 1 januari of 1 juli. De uurprijs van het Flex-Pakket is €8,89.

Naast de twee pakketten is het mogelijk om gebruik te maken van spaaruren, genaamd Overtime. Dit houdt in dat wanneer u uw kind tijdig afmeldt, de niet gebruikte uren, opgebouwd worden om deze vervolgens weer binnen 30 dagen in te kunnen zetten voor incidentele opvang, mits er uiteraard plek is. Na het verstrijken van de 30 dagen vervallen de uren en kunnen deze niet meer ingezet worden.

Cool After School hanteert voor iedere school hetzelfde tarief, wat zorgt voor eenduidigheid en duidelijkheid. Wij bieden:

  • Sportopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar;
  • Gedifferentieerd sport- en spelaanbod;
  • Lichamelijke en mentale ontwikkeling door middel van sport en spel;
  • Voornamelijk buiten georganiseerde programma’s;
  • Gezonde voeding;
  • 52 weken opvang inclusief opvang tijdens studie- en vakantiedagen op de afgenomen dagen;
  • 30 dagen behoud van spaaruren (Overtime);
  • Getoonde prijzen zijn op basis van tarieven 2020-2021.

Dag

Uurtarief

Aantal opvanguren per maand

Maandtarief

Maandag

€7,29

29,6 uur

€215,66

Dinsdag

€7,29

29,6 uur

€215,66

Woensdag*

€7,29

29,6 uur

€215,66

Donderdag

€7,29

29,6 uur

€215,66

Vrijdag

€7,29

29,6 uur

€215,66

*Op woensdag ontvangt u meer opvang voor hetzelfde tarief.

Hoe ziet een dag bij Cool After School eruit?

Cool After School zal 52 weken per jaar van maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur geopend zijn. Tijdens vakantie- en studiedagen van het personeel uit het onderwijs zijn wij geopend vanaf 7.30 uur. Enkel op (nationale) feestdagen zullen wij gesloten zijn.

Wij zullen uw kind op het moment dat de school uit is, ophalen en lopend of per bakfiets naar de eigen locatie brengen. Daar aangekomen mogen de kinderen eerst vrij spelen voordat er gezamenlijk gegeten en gedronken gaat worden. Vervolgens zal er gestart worden met ons gedifferentieerde sport- en spelprogramma dat om 17.30 uur eindigt, waarna de kinderen weer vrij kunnen spelen totdat zij door u worden opgehaald om naar huis te gaan.

Kunnen wij een keer langskomen?

Onze locatie zal per maandag 28 september 2020 in gebruik genomen worden en om voor die tijd langs te komen, kan er een afspraak gemaakt worden.

Op nader te bepalen dagen zal Cool After School open dagen organiseren en bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Wij zullen die dag voor u klaar staan om u van meer informatie te voorzien en om u en uw kind alvast kennis te laten maken met een klein gedeelte van ons programma. Deze data zullen via de website en onze social media, Instagram, Facebook en Twitter, met u gecommuniceerd worden.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Mocht u al overtuigd zijn dat Cool After School de beste keuze voor uw kind is, dan kunt u hem/haar al aanmelden via coolafterschool.bso@gmail.com.

Wanneer hij/zij start in de eerste week, maandag 28 september 2020 tot en met vrijdag 2 oktober 2020, profiteert u van een maand gratis opvang. Vraag ons naar de voorwaarden.

Indien u niet kunt wachten tot een open dag en graag meer informatie zou willen ontvangen of een rondleiding zou willen inplannen, dan kunt u ons een mail sturen via coolafterschool.bso@gmail.com. U zou ook alvast een kijkje kunnen nemen op onze website, www.coolafterschool.nl.

Wij zijn Cool After School en hopelijk zijn u en uw kind dat ook!

Met sportieve en vriendelijke groet,

Kevin Boelsma/Sven Boelsma

06-13460616/06-38175528

Eigenaren Cool After School

HERO kindercentra

Hero kindercentra – Buitenschoolse opvang De Franciscus Xaveriusschool werkt nauw samen met Hero BSO Nagtzaamstraat. Met zo’n 82 opvanglocaties biedt Hero kindercentra ieder kind in Haarlem en Spaarndam passende opvang in de buurt. Vanuit een lange historie, groot lokaal netwerk en gedegen pedagogische kennis kan er snel ingespeeld worden op ontwikkelingen in de samenleving. Hero kindercentra is een stichting zonder winstoogmerk met een maatschappelijk doel. Het bieden van kinderopvang met hoogwaardige pedagogische kwaliteit staat voorop en ieder kind staat daarbij centraal.

De buitenschoolse opvang van Hero kindercentra in de Nagtzaamstraat heeft opgeleide, enthousiaste pedagogisch medewerkers die de kinderen na schooltijd en in de schoolvakanties een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving bieden. De kernwaarden Avontuur, Plezier, Leren en Aandacht zijn belangrijk voor Hero kindercentra en geven richting aan het beleid en manier van werken.

Samen met de school worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals een thema-avond voor ouders, en we doen allebei mee aan de jaarlijkse Burendag in de wijk. De meeste kinderen komen uit de buurt waardoor veel ouders elkaar kennen en er een gemoedelijke sfeer is.

Wij gaan graag met je op avontuur. Ga je met ons mee? Heb je nog vragen of wil je je kind(eren) aanmelden? Neem dan vooral contact met ons op!Je kunt ons van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken op 06-26012045 of mailen naar NagtzaamstraatBSO@herokindercentra.nl. Ook kun je een kijkje nemen op www.herokindercentra.nl 

“Bij Hero kindercentra ben jij onze held. Je groeit vol vertrouwen in je eigen tempo. Als Hero sta jij te stralen en heb je plezier samen met alle andere Hero’s. Je ziet jezelf en de ander zoals hij/zij is en hebt aandacht voor de wereld om je heen. Dapper ga je samen het avontuur aan op weg naar de beste versie van jezelf.”