Team

Ons team bestaat uit in totaal 22 enthousiaste medewerkers. Wij hebben een directeur, een intern begeleider, drie onderwijsassistenten, een vakleerkracht gym, een administratief medewerker en experts voor verschillende vakgebieden zoals taal, EDI, plusbeleid, ICT en cultuur. Wij maken ons sterk om voor alle kinderen gelijke en eerlijke kansen te creëren. Gezamenlijk met ouders en kinderen bouwen wij verder aan onze school. Wij gebruiken onze talenten om goed onderwijs te verzorgen, een veilige leeromgeving te creëren, een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren en uiteraard ook veel plezier te hebben!

Specialisten in het team
Wij zijn een school met een sterke focus op het continu verbeterproces, een organisatie waar op alle lagen geleerd wordt. De kwaliteit van de school en het zorgsysteem staat en valt met de kwaliteit van de leerkrachten. Toetsresultaten vertellen ons een heleboel over de ontwikkeling van de leerlingen, maar vertellen ook iets over de effectiviteit van het curriculum, het onderwijsleerklimaat en de effectiviteit van de instructie van de leerkrachten. In het kader van kansengelijkheid vinden wij het belangrijk om hoge verwachtingen uit te spreken ten aanzien van al onze kinderen en hen te helpen om hun potentieel waar te maken. De FX werkt met specialisten, dit zijn leerkrachten die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein. De specialisten op de FX werken continu aan de kwaliteit van het onderwijs. De PDCA cyclus is hierin leidend. We plannen activiteiten, we voeren deze uit, we checken of het werkt en we stellen de plannen bij. Dit doen de specialisten onder andere door het onderhouden van hun vakgebied, het inspireren, stimuleren en coachen van het team door het delen van actuele vernieuwingen in hun specialisme. Zij ondersteunen het management bij het uitzetten van het beleid en zijn in die zin belangrijke aanjagers voor vernieuwing van het onderwijs en borgen van de kwaliteit.

Leerkrachten

Sanne Kors

Groep 1-2a ma- di

Mirella Elmers

Groep 1-2a wo t/m vr

Joke Velraeds

Groep 1-2b ma-di-do-vr

Sanne Kors

Groep 1-2b wo

Kim Gathier

Groep 1-2c ma-di-woe (zwangerschapsverlof)

Mirella Elmers

Groep 1-2c ma (inval tijdens zwangerschapsverlof)

Marja Fernando

Groep 1-2c di-woe (inval tijdens zwangerschapsverlof)

Caroline Huisman

Groep 1-2c do-vr

Tessa Meenhorst

Groep 3 ma-di-wo

Lisette Stoker

Groep 3 do-vr

Petra Weltevreden

Groep 4 ma-di-wo-do (ochtend)- vr

Wendy Ruurda

Groep 5 ma-do-vr

Mira Prins

Groep 5 di-wo

Sjoerd Veenstra

Groep 6 ma-di-do-vr

Lisette Stoker

Groep 6 wo

Sabrina Koning

Groep 7 ma t/m vr

Rob van Dam

Groep 8 ma t/m vrij

Onderwijsondersteunend personeel

Ria Slinger

Administratief medewerker ma-di

Citty Neijenhoff

Onderwijsassistent ma t/m vr

Mariëlle van der Meer

Leerkrachtondersteuner ma-di-do-vr

Robert Breukers

Onderwijsassistent ma-wo-do-vrij

Lichamelijke opvoeding

Timo Hehanussa

Gymdocent di-do

Schooljudo gr. 1 t/m 3 door Tijmen

wo

Management team

Ayse Sarihan

Schoolleider ma-di-do-vr

Karen Schildwacht

Intern begeleider di-wo-do

Kim Gathier

Bouwcoördinator onderbouw

Mira Prins

Bouwcoördinator middenbouw

Sabrina Koning

Bouwcoördinator bovenbouw

Specialisten in ons team

Rob van Dam

Rekenspecialist

Karen Schildwacht

Teach en EDI-specialist

Petra Weltevreden

Taalspecialist

Mira Prins

Specialist hoog- en meerbegaafdheid/docent plusklas ma

Kim Gathier

ICT-/cultuurspecialist do