Onze missie

De Franciscus Xaveriusschool is een ambitieuze buurtschool, waar ouders en leerlingen zich welkom voelen en waar met plezier geleerd, gespeeld en gewerkt wordt. Het is onze overtuiging dat ouders, leraren, leerlingen en partners in de wijk elkaar nodig hebben om onze leerlingen optimale kansen te bieden zich als zelfstandig persoon te ontwikkelen. In ons dagelijks handelen laten we ons daarom leiden door onze slogan: 
‘Samen op eigen benen’.

Onze visie

De FX is een dynamische, ambitieuze en ge-zellige buurtschool. Ons onderwijs is gericht op het leren van kennis en vaardigheden op een breed gebied.

Naast de cognitieve vakken, zoals taal, lezen en rekenen, bieden wij activiteiten aan gericht op de motorische, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze leerlingen krijgen daarmee de kans diverse talenten te ontplooien en een eigen identiteit te ontwikkelen. Dat maakt hen sterk en geeft zelfvertrouwen bij een overstap naar het voortgezet onderwijs. Onze visie vertaalt zich in een aantal waarden wij ons onderwijs op baseren. Deze waarden zijn respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier. Respect voor elkaar, orde, rust en netheid zijn belangrijk voor ons. In onze visie doet ieder kind ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren.